בת מצווה
<font size="2">נייר ממוחזר</font>
 
 
הודפוס איכות בע"מ

טלפון : 03-5663022
נייר ממוחזר