בת מצווה
<p align="center"><font size="2">אנו תורמים לקהילה</font></p>
 
 
הודפוס איכות בע"מ

טלפון : 03-5663022

אנו תורמים לקהילה